Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti (cudzí návštevník)

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje,

  že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 (streda).

  Vzhľadom k protiepidemiologickým opatreniam bude prebiehať nasledovne:

  • Žiaci 2. – 9. ročníka sa zídu vo svojich (kmeňových) triedach o 10:30 hod., kde si spolu s TU vypočujú slávnostný príhovor riaditeľky školy. Z uvedeného dôvodu je potrebné doniesť si prezuvky a visiaci zámok. Predpokladaný záver je o 11:30 hod.
  • Slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka bude v prípade priaznivého počasia prebiehať od 9:30 hod. v školskej záhrade za účasti zákonných zástupcov (môžu obaja rodičia s rúškami) a následne v triedach. V prípade dažďa sa uskutoční v triedach, kde dieťa môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca           (s rúškom vstupuje dieťa aj rodič).

  Všetci žiaci sú povinní pri vstupe do budovy školy odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (priloha_c._4.pdf). Tlačivo je k dispozícii aj na sekretariáte CZŠ a vo vestibule školy.

  VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY BUDE MOŽNÝ LEN S RÚŠKOM

  PO NEGATÍVNOM RANNOM FILTRI A ODOVZDANÍ priloha_c._4.pdf !!!

  Činnosť ŠKD bude od štvrtka 3. septembra 2020. Ranné oddelenie ŠKD bude fungovať iba v nevyhnutných prípadoch od 7:00 hod. pre žiakov prihlásených do 2. septembra 2020  prostredníctvom prihlášky do ŠKD (Prihlaska_do_ranneho_oddelenia_SKD.pdf), ktorú dieťa odovzdá TU.

  Stravovanie v ŠKJ bude od 3. septembra 2020. Je potrebné prihlásiť sa u vedúcej ŠKJ deň vopred (depozit 20€).


  Prosím, pozorne si PREŠTUDUJTE VŠETKY ZVEREJNENÉ POKYNY Pokyny_pre_ZS_sept_2020(1).pdf a Pokyny_pre_ziakov_sept_2020.pdf k organizácii školy od 1.9.2020.


                                                            Teší sa na Vás kolektív pedagógov CZŠ sv. Petra a Pavla 

 • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

  Nová výzva, nové opatrenia, ktoré si vyžadujú iba zodpovedný prístup a dodržiavanie... pre svoje dobro, pre svoje zdravie, pre zdravie ľudí v našom okolí, lebo koronavírus tu stále je a ešte tu aj dlho bude.

 • Zošity, ktoré budeš potrebovať

  ZOZNAM ZOŠITOV

   zošity 2. - 4. roč.

  2. roč. - 512 

  3. roč. - 523, 513 

  4. roč. - 523, 524

  pre všetky roč. po 10 ks

   

  zošity 5. - 9. roč.

  SJL 564 - 1 ks (len 5.r. a novoprijatí žiaci; ostatní 544, ak zapísali zošit na diktáty), 444 - 1 ks (len 5.r. a novoprijatí žiaci), 464 - 2 ks

  MAT 440 alebo 460, 0,40 EUR, + piataci 540 alebo 560

  DEJ 544 - 1 ks

  GEG 540 - 1 ks

  1AJ 564 - 1 ks, 544 - 3 ks, 424 - 1 ks (len 5.r. a novoprijatí žiaci), 544 - 3 ks

  2NJ 564 - 2 ks, 644 - 1 ks

  BIO 540, 420 - 1 ks (len 5.r. a novoprijatí žiaci), 540 - 1 ks

  CHE 540 - 1 ks (len 7.r. a novoprijatí žiaci), 420 - 1 ks

  FYZ 540, 420 - 1 ks

  INF 540 - 1 ks

  KNB 524 - 1 ks

  THD 520 - 1 ks

  OBN 524 - 1 ks

  HUV notový zošit

  * žiaci 6. - 9. r. môžu pokračovať do zošitov z min. šk. r. (skontrolovať dostatok voľného miesta)

  PRVÁČIKOVIA

 • Výberové konanie


  Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove informuje o výberovom konaní na následovné pracovné miesta:

  - pedagogický asistent - 2,5 pracovné miesta (zastupovanie počas MD)

  - vychovávateľ v ŠKD - 1 pracovné miesto 

  - učiteľ pre primárne vzdelávanie - 1 pracovné miesto

  - učiteľ špeciálnej triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím  - 1 pracovné miesto

  Viac v prílohe

  czs_vyberove_konanie_2020.pdf​​​​​​​ • DEŇ OTCOV

 • Lúčime sa s prvou riaditeľkou školy

 • OTVÁRANIE ŠKÔL POKRAČUJE

 • PRIPRAVENÍ NA NÁVRAT?

   

   

  Žiaci 1. - 5. ročníka, ktorí sa rozhodli využiť možnosť návratu do školy od 1. júna 2020, budú pracovať v pridelenej učebni, príp. exteriéri školy pod vedením (zväčša) svojej triednej učiteľky za prísnych protiepidemiologických opatrení. Prísnosť však vyváži zábava a kreativita pedagógov, vďaka čomu to bude vlastne stretnutie dobrých známych, ktorí si chýbali a ktorým ani súčasné moderné technológie nedokázali nahradiť to, čo priestory kamennej školy dávajú priehrštím každému, kto sa v nich nachádza.

  Ďakujeme všetkým za prejavenú dôveru a veríme, že to všetci spoločne zvládneme!

  PS: V júni sa už nebude skúšať... v júni sa totiž budeme pripravovať na prázdniny, aby sa nestalo, že na ne nebudete pripravení, milí žiaci :-)

 • #PODMEDOSKOLY

  V škole sa už usilovne pripravujeme na návrat našich žiakov 1. – 5. ročníka. Chystáme všetky hygienické, materiálno-technické a organizačné podmienky tak, aby sme pripravili pre deti aj zamestnancov bezpečné prostredie.

  Do štvrtka 21.05.2020 do 14:00 hod. zisťujeme záujem rodičov žiakov 1. - 5. ročníka: či ich dieťa nastúpi do školy, bude sa stravovať v školskej jedálni a či bude navštevovať ŠKD. Od zistených počtov sa bude odvíjať organizácia vyučovacieho procesu. Osobitne by sme však chceli upozorniť oslovených rodičov, že naklikané položky v prihlasovaní treba POTVRDIŤ,  ináč sú iba nezáväznou rezerváciou, ktorá sa neuloží.

  Návratu do školy sa neľakajte, pôjdeme na to v pohode, pozvoľna, veselo a zaujímavo. Sústredíme sa na to, aby sa žiaci tešili, v škole sa dobre cítili a „nebadane“ sa učili a najmä utvrdili a zopakovali si to, čo sa naučili doma online. Určite zaradíme do procesu rozhovory, tvorivé aktivity aj pohybové aktivity na čerstvom vzduchu. Žiaci budú v stabilných skupinách s triednymi učiteľmi. Samozrejme, online vzdelávanie bude naďalej prebiehať pre 6. – 9. ročníky, možno v upravenej podobe a pravdepodobne aj pre žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí ostanú doma. Zatiaľ potrebujeme zistiť základné informácie, aby sme vedeli vypracovať kompletnú organizáciu návratu do školy.

  Srdečne Vás všetkých pozdravujem a tešíme sa na Vás.

 • OSLAVUJEME STOROČNICU sv. JÁNA PAVLA II.

  Akadémia Karola Wojtylu vytvorila pri príležitosti 100. narodenín svojho patróna Veľký kvíz o živote a diele sv. Jána Pavla II.

  Veľký kvíz obsahuje 100 otázok rozdelených do piatich tematických okruhov:  Všeobecné otázky, Z rodného kraja, Z pera sv. Jána Pavla II., Z pápežského stolca, Slovanský pápež a Slovensko.

  Každý deň od 18. mája 2020 zverejníme na našej web stránke jeden okruh otázok. Otázky sú rôzne – otvorené i s možnosťou výberu odpovede. Koncipované sú tak, aby sa čitateľ pri hľadaní odpovedí dozvedel fakty i zaujímavosti zo života pápeža, ale aby napr. aj siahol po dokumentoch z jeho pera.

  Cieľom kvízu je jednoduchou formou priblížiť život a najmä dielo sv. Jána Pavla II. i širšej verejnosti, motivovať ľudí k štúdiu a objaveniu pokladov ukrytých v jeho dielach. Akadémia Karola Wojtylu chce aj týmto spôsobom upozorniť na bohatstvo dedičstva Jána Pavla II. v jeho dokumentoch a ďakovať za dar jeho života.

  Autori kvízu pri jeho tvorbe odhalili, že ani 100 otázok nestačí na to, aby boli zachytené dôležité udalosti zo života sv. Jána Pavla II. a jeho odkaz.

  Záujemcovia si kvízom môžu overiť svoje vedomosti o svätcovi úplne nezáväzne alebo odoslaním odpovedí môžu získať odmenu. Pre zapojené osoby s najvyšším počtom správnych odpovedí je nachystaných 5x18 vecných odmien súvisiacich s osobou sv. Jána Pavla II, ktoré venovala Akadémia Karola Wojtylu, OZ Fórum života, Mons. František Rábek a ďalší dobrodinci.

  Kvízové odpovede môžu záujemcovia vyplniť do 31. mája 2020.

  Akadémia Karola Wojtylu odpovede vyhodnotí do 18. júna 2020.

  Linky pre vyplnenie kvízu: (budeme zverejňovať postupne každý deň od 18. do 22. mája 2020)

 • Deň matiek

  Nech je požehnanie odmenou za lásku, ktorú si mi dala... Za všetko ĎAKUJEM!

 • POZVÁNKA

  Duchovný program pre spoločenstvá našich katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska

  1. Nedeľná katechéza pre deti I. st. - nedeľa 10. 5.10.00  (téma: S Pannou Máriou našou Matkou; vedie P. Milan Toman SVD, Sr. Mária Nagyová FMA)

  2. Počúvanie Slova - pondelok 11. 5., 16,00 (P.  Mgr. Ing. Jozef Garaj CM), zamyslenia nad úryvkami zo Svätého Písma sú určené primárne pre mladých vo veku 13-18 rokov. 

  2. Svätý ruženec - streda 13.5., 16,00 (P.. Mgr. Peter Šaradin CM, farár vo farnosti Ružinov BA)

  3. Svätá omša - piatok 15.5., 17,00 (celebrant  P. Mgr. Peter Šaradin CM, farár vo farnosti Ružinov BA); pred sv. omšou sa budeme modliť Litánie k Panne Márii (so začiatkom o 16,45).

  Internetové vysielanie bude prebiehať z Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave, farnosť Bratislava - Prievoz v Ružinove (nedeľná katechéza bude z kostola Povýšenia sv. Kríža).

  Program môžete  sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

 • Parte

 • Príprava na Prvé sväté prijímanie

  Milí rodičia detí pripravujúcich sa na 1. sv. prijímanie!

  Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu spojenú s koronavírusom Vám oznamujeme, že Arcibiskupský úrad v Košiciach nariadil zrušiť všetky plánované spoločné slávnosti 1. sv. prijímania v našej arcidiecéze v mesiacoch apríl a máj. Hneď ako to bude možné, budeme Vás informovať o možnostiach, ako by sme slávnosť 1. sv. prijímania vašich detí mohli spoločne zorganizovať.

  Dovtedy nech sa deti priebežne učia otázky ("Súhrn najdôležitejších otázok") a postup sviatosti zmierenia ("Sviatosť zmierenia - schéma svätej spovede") z učebnice náboženstva pre 3. ročník, str. 102-104. Ak by ste nemali k dispozícii učebnicu, tieto materiály nájdete na farskej webovej stránke https://www.rkfustropkov.sk/ozna…/sviatosti/eucharistia.html (všimnuť si aj prílohu). Týmto Vás zároveň chceme poprosiť aj vašu o pomoc pri príprave svojich detí k prvému prijatiu sviatosti zmierenia a Eucharistie.

  Myslíme na Vás a vaše rodiny v modlitbách a pri slávení sv. omší.

  S pozdravom, vaši duchovní otcovia a katechéti

 • Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl

  Milí žiaci (ale aj rodičia a kolegovia),

  srdečne Vás pozývame na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania z Kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave v stredu 22. apríla 2020 o 16:00; celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko.

  Môžete sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/

 • Veľkonočný pozdrav

 • HODNOTENIE ŽIAKOV POČAS „ŠKOLY DOMA“

  Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

  • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
  • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
  • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

  Tu sú niektoré z usmernení:

  Priebežné hodnotenie počas mimoriadnej situácie (zavretia škôl) sa robí slovne, nie formou známkovania.

  Záverečné hodnotenie na vysvedčení môže byť známkou, slovne aj kombinovane.

  Riaditeľ oznámi neznámkovanie predmetov, ktorých ciele nemožno počas zatvorenia škôl naplniť (výchovy)   V prvom ročníku ZŠ prebehne priebežné aj záverečné hodnotenie slovne.

  Neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomiek (ale je to možné).

  V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak hodnotený známkou nedostatočný a nemôže opakovať ročník. Je však možné určiť preskúšanie žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vzdelávania na diaľku. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali nedostatočnú aspoň z dvoch predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky.

  Kompletné usmernenia nájdete tu:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov
  Hrnčiarska 795/61
 • +421 54 7428062

Fotogaléria