• Hlasuj za našu školu - Slovenskô ako maľované

     • LIDL Slovenská republika poriada marketingovú akciu Slovenskô ako maľované v ktorej za každý nákup v ich predajni nad 20€ získate nálepky s 1x hlasovacou kartičkou cez ktorú prideľujete body pre školu, ktorú chcete podporiť. Víťazné školy získajú od spoločnosti výpočtovú techniku v hodnote až do výšky 40 000€. 

      Prosíme Vás, v prípade, že nakupujete v tejto predajni a získate hlasovaciu kartičku zahlasujte za našu školu, resp. nech dieťa doručí hlasovaciu kartičku do kancelárii školy. My vďaka vašej kartičke zahlasujeme za Vás! 

      Ďakujeme za Vašu podporu.

     • Testovanie 5 2022

     • 18. mája 2022 o 8:00 hod. sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka s cieľom získať objektívne informácie o výkone žiakov na konci 5. ročníka základnej školy, poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      TESTOVACIE PREDMETY: matematika, slovenský jazyk a literatúra

      TESTOVANÉ UČIVO: zodpovedá obsahu vzdelávania a výkonovým štandardom testovaných predmetov deklarovaných v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň ZŠ a vzdelávacím štandardom 5. ročníka Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ

      Žiaci musia byť v deň testovania (18.5.2022) v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie, t. j. o 7:45 hod.

      HARMONOGRAM.pdf

     • Zasadnutie rady školy

     • Pozývam Vás na zasadnutie Rady školy pri CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2022 (streda) o 15:30 hod. v zborovni školy s týmto programom:
          
      1.    Otvorenie.
      2.    Výsledky hospodárenia školy za rok 2021.
      3.    Návrh rozpočtu školy na rok 2022.
      4.    Výročná správa rady školy za rok 2021.
      5.    Výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti školy za 1. polrok šk. roku 2021/2022, mimoškolská činnosť.
      6.    Príprava a priebeh zápisu žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023.
      7.    Rôzne, diskusia.
      8.    Uznesenie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      S katolíckym pozdravom

                                                                            Mgr. Radoslav Bešenyi
                                                                               predseda rady  školy

     • BIELY DEŇ

     • ... alebo OSLAVA ŽIVOTA od počatia sa u nás každoročne koná na sviatok Zvestovania Pána, kedy prebieha kampaň Fóra života DEŇ POČATÉHO DIEŤATA. Aj keď tento 22. ročník sme oslavovali komornejšie, no rovnako radostne sme vyjadrili podporu životu pripnutím si bielej stužky či bielou farbou oblečenia.

     • Zbierka pre Ukrajinu - poďakovanie

     • V prílohe si môžete prečítať ďakovný list prezidenta Charity na Ukrajine o. Petra Žarkovského, ktorý nás navštívil v piatok 18.3.2022. Odovzdali sme výťažok zbierky v sume 1150 € ktorú sme zorganizovali počas týždňa na škole. Ďakujeme mu ešte raz za povzbudivé slová a uisťujeme ho, že sme naďalej v modlitbách za mier v jeho krajine a na celom svete. 

     • PONOŽKOVÁ VÝZVA - ZAPOJ SA AJ TY!

     • 21. marec (pondelok) - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

      Osláv spolu s nami ľudskú jedinečnosť a vyjadri svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom obutím si ponožiek rôznych farieb či veľkostí.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Na známosť sa všetkým dáva, celkom nová, čerstvá správa. Nadišiel ten správny čas a máme tu ZÁPIS zas.Vítaní ste u nás všetci, väčší aj vy maličkí, tešíme sa na tie vaše predškolácke tváričky.

     • Novéna odovzdanosti

     • Kde iní končia, my začíname... pozývame pokračovať v modlitbe Novény odovzdanosti za mier na Ukrajine a vo svete, za našich príbuzných a priateľov, ktorí žijú v tejto vojnou zmietanej krajine alebo sú inak zasiahnutí aktuálnymi udalosťami... Novénu pripravilo spoločenstvo učiteľov a žiakov Spojenej školy svätej Uršule v Bratislave a modlilo sa ju od 26. februára do 6. marca.

      Odovzdajme celé dianie aj samých seba Pánovi Ježišovi s úplnou dôverou a bezvýhradne. Začíname v pondelok 7.marca.

      Druhý deň deviatnika za Ukrajinu: Odpočívaj vo mne

      #ukraine #prayforukraine

      Tretí deň deviatnika: Držím vás v náručí#prayforukraine #ukraine

      Piaty deň deviatnika: Buď vôľa Tvoja

      #prayforukraine #ukraine

      Šiesty deň deviatnika: Zázraky konám v takej miere, v akej sa mi odovzdáte #prayforukraine #ukraine

      Siedmy deň deviatnika: Keď sa nachádzate v úplnej biede, vylejem na vás poklady milosti #prayforukraine #ukraine

      Ôsmy deň deviatnika: Budete mať hlboký pokoj a prinesie to ovocie #ukraine #prayforukraine

      Deviaty deň deviatnika: NEBOJ SA  #prayforukraine #ukraine

     • SPOJME SA V MODLITBE ZA POKOJ

     • Svätý Otec František vyhlásil na stredu 26.1. DEŇ MODLITBY ZA POKOJ v súvislosti s napätou situáciu pri východnej hranici Ukrajiny.

      Pozývame preto všetkých vyjadriť podporu tejto myšlienke a v čase ranného kruhu (8:00 - 8:10 hod.) sa spoločne pomodlíme desiatok sv. ruženca na tento úmysel.

      „So znepokojením sledujem nárast napätí, ktoré hrozia zasadiť nový úder pokoju na Ukrajine a spochybňujú bezpečnosť európskeho kontinentu s ešte širšími dôsledkami. Vrúcne vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa modlili k všemohúcemu Bohu za to, aby každý politický krok a iniciatíva slúžili ľudskému bratstvu, skôr než straníckym záujmom. Ten, kto presadzuje vlastné ciele na úkor iných, znevažuje vlastné povolanie človeka, pretože všetci sme boli stvorení ako bratia. Z tohto dôvodu a s obavami vzhľadom na súčasné napätia navrhujem, aby budúca streda 26. januára bola dňom modlitby za pokoj.“

     • ČERVENÁ STREDA

     • Už o dva dni je Červená streda, kedy si budeme pripomínať všetkých, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Vonkajším znakom tejto iniciatívy je okrem iného aj červené svetlo symbolizujúce krv trpiacich pre vieru. 

      PRIPOJTE SA k nám - modlitbou za prenasledovaných a oblečením červeného oblečenia už túto najbližšiu stredu.

     • ZAPÁĽ SVIEČKU ZA NENARODENÉ DETI, ROZSVIEŤME SLOVENSKO

     • Každoročná kampaň občianskeho združenia Fórum života sa v týchto dňoch rozbieha naplno. A v mnohých  mestách a obciach po celom Slovensku si môžete zakúpiť sviečky. Hlavným odkazom kampane je myšlienka na všetky deti, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli narodiť, ale aj na ženy, ktoré o dieťa prišli. Kampaň je spojená s verejnou zbierkou formou predaja sviečok.

       

      Zakúpte si sviečku u nás v škole (malá 1€, veľká 5€) a zapáľte ju 2. novembra na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách vašich domovov.

     • Svetový deň jablka

     • Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň? Ten pripadá na 21. október a potvrdzuje, že jablká sú od nepamäti dôležitou súčasťou nášho jedálnička.

      A my si ho radi pripomenieme nielen tým, že si na desiatu každý pribalí jablko, ale sa aj oblečie do farieb jabĺk: červenej, žltej alebo zelenej. Čaká nás teda jabĺčkový farebný deň :)

     • OKTÓBER - MESIAC MISIÍ: ADOPCIA BOHOSLOVCA

     • V šk.r. 2021/2022 sme sa rozhodli (ako spoločenstvo školy) v mesiaci misií (októbri) podporiť misionárov formou adopcie bohoslovca v Afrike.

      Adopcia zahŕňa modlitbu zaňho a finančnú podporu na jeden akademický rok vo výške 600.

      Prosíme preto všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov i priateľov školy, aby úmysly svojich modlitieb, ako aj dobrých skutkov v najbližších dňoch obetovali práve za adoptovaného bohoslovca. (Osobitne využite spoločný čas rannej modlitby vo svojich triedach spolu s triednymi učiteľmi.)

      Rovnako vás prosíme, aby ste sa zapojili do finančnej zbierky, ktorá bude prebiehať v našej škole. Ľubovoľnú finančnú čiastku môžete odovzdať triednej pani učiteľke (triednemu pánu učiteľovi), vhodiť do pokladničky umiestnenej na chodbe pri kancelárii školy v čase desiatovej (veľkej) prestávky alebo aj do zvončeka pri školskej svätej omši.

       

     • Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri

     • Od pondelka 4.10.2021 žiaci základných škôl nebudú musieť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (v triedach). Vyplýva to z vyhlášky č. 250/2011 Úradu verejného zdravotníctva.

      Celé znenie vyhlášky s presným určením výnimiek nájdete:https://bit.ly/3FaJMNq

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Riaditeľka CZŠ sv. Pera a Pavla Stropkov Mgr. Mária Karašinská oznamuje, že podľa § 150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.Z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje žiakom školy z dôvodu návštevy Svätého Otca RIADITEĽSKÉ VOĽNO  dňa 14.9.2021 (utorok).

      V tento deň bude podľa záujmu rodičov zabezpečená prevádzka ŠKD.

     • OZNAM

     • Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov pozýva svojich žiakov na otvorenie nového školského roka 2021/2022 spojené so slávnostnou svätou omšou Veni Sancte, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 9:00 hod. v Sanktuáriu. Odporúčame hlavne prváčikom, aby si doniesli na požehnanie školské aktovky.

                                                                                                              Mgr. Mária Karašinská,riaditeľka školy