Navigácia

 • 3, 2, 1, ŠTART!

  Začíname adventný čas, ktorý je očakávaním narodenia Ježiša Krista. A keďže najlepšie sa čaká na Ježiška s Božím slovom, prijali sme ADVENTNÚ VÝZVU prežiť tento čas inak ako bežné dni.

   

  Čaká nás:

  - denné evanjelium,

  - zamyslenie,

  - spoločná modlitba v škole s našimi žiakmi,

  - úloha daného dňa (pokojne aj za pomoci rodičov - pomôžete, však?),

  - bonus v podobe nálepky do adventného slovníčka,

  - ako aj hviezdička, ktorú dieťa prilepí na cestu Ježiškovi.

  Veríme, že nás v tom nenecháte samých a PRIDÁTE SA aj VY (doma)!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • ČERVENÁ STREDA

  25. novembra sa po celom svete na červeno rozsvietia chrámy, významné budovy a pamiatky, aby upozornili na prenasledovanie 300 miliónov kresťanov, ktorí aj dnes trpia pre svoju vieru v Krista. Na Slovensku sa úplne po prvýkrát v rámci tejto iniciatívy začervená Bratislavský hrad či Most SNP. Pridá sa k nim aj Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Bazilika sv. Mikuláša v Trnave alebo Mestská veža v Banskej Bystrici.Vedeli ste... že do akcie sa zapájajú aj viacerí naši susedia? Červenou farbou sa tento rok zaskvie napr. aj budova Rakúskeho parlamentu vo Viedni, pražské Rudolfinum, Národní galerie či Staronová synagoga.

  Pridajte sa k Červenej strede aj VY a oblečením červenej farby vyjadrite tak svoju solidaritu s prenasledovanými kresťanmi na celom svete. Srdečne Vás všetkých pozývame!

 • Jesenné prázdniny

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132

  Vyučovanie začne v utorok 10.11.2020 - pre žiakov 5. - 9. r. a špeciálnych tried dištančnou formou, pre žiakov 1. - 4.r. prezenčnou formou, pričom v tento deň je príchod medzi 8:15 - 8:30 a vchádza sa do budovy bočným vchodom (zo Školskej ulice cez parkovisko.) Ranné oddelenie ŠKD funguje bezo zmeny.

  PS: Nezabudnite na vyhlásenie o bezinfekčnosti, ideálne elektronickou formou. https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132Vyhlasenie_nove.pdf

 • ŠKOLÁ VOLÁ

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  po jesenných prázdninách pokračuje od utorka 3.11.2020 dištančná výučba pre všetky ročníky a následne v stredu 4.11.2020  pre 1. - 4. ročník prezenčná výučba.

  Nezabudnite na vyhlásenie o bezinfekčnosti

 • USMERNENIA JEDNODUCHO A PREHĽADNE

 • Ako ďalej po celoplošnom testovaní?

  ZÁKLADNÉ USMERNENIA PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ V DŇOCH 31.10.2020 – 1.11.2020

  Tieto usmernenia vychádzajú z nasledujúcich dokumentov:

  Základné princípy:

  • Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ).
  • Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec, alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ).
  • Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ nemôže tento človek bez negatívneho testu vstúpiť do školy (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu a prosíme ho, aby dieťa nedával do ZŠ (z morálneho hľadiska a ohľaduplnosti voči iným žiakom a učiteľom) a využil ospravedlnenie na päť za sebou idúcich vyučovacích dní (v našom prípade, keďže vyučovanie začína až 3. novembra, stačia 4 dni), ktorými sú  4., 5., 10. a 11. november. Následne vo štvrtok 12. novembra nastúpi žiak do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

  Z toho teda vyplýva:

  • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ
  • Ak má rodič negatívny test, môže vstúpiť do objektu školy. Žiak 1. stupňa bez ohľadu na vek nepotrebuje potvrdenie o negatívnom výsledku testu.
  • Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do ZŠ na obdobie 10 kalendárnych dní a ospravedlniť ho z piatich (resp. v našom prípade štyroch) vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 4., 5., 10. a 11. november).
  • Ak učiteľ nebol na teste (našej školy sa to netýka), nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade môže po dohode s riaditeľkou školy pracovať z domu, čerpať dovolenku, náhradné voľno či pracovné voľno. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie sú v danej vyhláške.

  Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

  Dôležité!!!

  V prvý deň nástupu žiaka 1. stupňa do školy (bez ohľadu na vek) je potrebné predložiť podpísané nové vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je zverejnené v časti žiadosti/ vyhlásenia na našej stránke. Ak to EdupaPage umožní, môžete ho z rodičovského konta zaslať aj elektronicky, prípadne si tlačivo môžete vyzdvihnúť pred vyučovaním pri vstupe do školy. 

  vyhlasenie_ZS_1_11_2020_(1).pdf

 • Online sv. omša - 28.10.2020

 • 26. 10. 2020

  Aktualizovali sme modul Dokumenty

 • AKTUALITY V ŠKOLSTVE

  Na základe rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu v nadväznosti na uznesenie vlády SR sa s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov 5. – 9. ročníka a žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Predpokladaný návrat do školy je v pondelok 30.11.2020. Dovtedy budú žiaci postupovať podľa upraveného rozvrhu online hodín, ktorý škola zverejní 26.10.2020.

  Pre žiakov 1. – 4. ročníka prebieha vzdelávanie prezenčne v škole podľa riadneho rozvrhu a za dodržiavania všetkých doterajších nariadení a pokynov. V prevádzke pre týchto žiakov ostáva naďalej aj školský klub detí za rovnakých podmienok ako doteraz.

 • „Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ (páter Pio)

  Pridajte sa k iniciatíve detských modlitieb!

   

  Vysielame naživo o 9:00 na FB

   

 • Je ČAS darovať ČAS Bohu

  Spomaľte a tešte sa zo života. Keď kráčate prirýchlo, nielenže vám unikne obraz krajiny, ale ujde vám aj zmysel toho, kam kráčate a načo. (Eddie Cantor)

 • OZNAM

  Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje, že z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19 a na základe odporúčania RÚVZ vo Svidníku

  pokračuje dištančná forma vzdelávania žiakov celej školy

  aj v dňoch 12. – 16. októbra 2020.

   

  S katolíckym pozdravom Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

 • OZNAM

  Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov Vám oznamuje, že z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19 a na základe odporúčania RÚVZ vo Svidníku

  prerušuje prezenčnú formu výchovno-vzdelávacieho procesu

  a v dňoch 8. – 9. októbra 2020   

  prechádza na dištančnú formu vzdelávania žiakov celej školy.

   

  O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

   

  S katolíckym pozdravom                                          Mgr. Mária Karašinská,

                                                                                      riaditeľka školy

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti (cudzí návštevník)

 • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje,

  že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 (streda).

  Vzhľadom k protiepidemiologickým opatreniam bude prebiehať nasledovne:

  • Žiaci 2. – 9. ročníka sa zídu vo svojich (kmeňových) triedach o 10:30 hod., kde si spolu s TU vypočujú slávnostný príhovor riaditeľky školy. Z uvedeného dôvodu je potrebné doniesť si prezuvky a visiaci zámok. Predpokladaný záver je o 11:30 hod.
  • Slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka bude v prípade priaznivého počasia prebiehať od 9:30 hod. v školskej záhrade za účasti zákonných zástupcov (môžu obaja rodičia s rúškami) a následne v triedach. V prípade dažďa sa uskutoční v triedach, kde dieťa môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca           (s rúškom vstupuje dieťa aj rodič).

  Všetci žiaci sú povinní pri vstupe do budovy školy odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (priloha_c._4.pdf). Tlačivo je k dispozícii aj na sekretariáte CZŠ a vo vestibule školy.

  VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY BUDE MOŽNÝ LEN S RÚŠKOM

  PO NEGATÍVNOM RANNOM FILTRI A ODOVZDANÍ priloha_c._4.pdf !!!

  Činnosť ŠKD bude od štvrtka 3. septembra 2020. Ranné oddelenie ŠKD bude fungovať iba v nevyhnutných prípadoch od 7:00 hod. pre žiakov prihlásených do 2. septembra 2020  prostredníctvom prihlášky do ŠKD (Prihlaska_do_ranneho_oddelenia_SKD.pdf), ktorú dieťa odovzdá TU.

  Stravovanie v ŠKJ bude od 3. septembra 2020. Je potrebné prihlásiť sa u vedúcej ŠKJ deň vopred (depozit 20€).


  Prosím, pozorne si PREŠTUDUJTE VŠETKY ZVEREJNENÉ POKYNY Pokyny_pre_ZS_sept_2020(1).pdf a Pokyny_pre_ziakov_sept_2020.pdf k organizácii školy od 1.9.2020.


                                                            Teší sa na Vás kolektív pedagógov CZŠ sv. Petra a Pavla 

 • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

  Nová výzva, nové opatrenia, ktoré si vyžadujú iba zodpovedný prístup a dodržiavanie... pre svoje dobro, pre svoje zdravie, pre zdravie ľudí v našom okolí, lebo koronavírus tu stále je a ešte tu aj dlho bude.

 • Zošity, ktoré budeš potrebovať

  ZOZNAM ZOŠITOV

   zošity 2. - 4. roč.

  2. roč. - 512 

  3. roč. - 523, 513 

  4. roč. - 523, 524

  pre všetky roč. po 10 ks

   

  zošity 5. - 9. roč.

  SJL 564 - 1 ks (len 5.r. a novoprijatí žiaci; ostatní 544, ak zapísali zošit na diktáty), 444 - 1 ks (len 5.r. a novoprijatí žiaci), 464 - 2 ks

  MAT 440 alebo 460, 0,40 EUR, + piataci 540 alebo 560

  DEJ 544 - 1 ks

  GEG 540 - 1 ks

  1AJ 564 - 1 ks, 544 - 3 ks, 424 - 1 ks (len 5.r. a novoprijatí žiaci), 544 - 3 ks

  2NJ 564 - 2 ks, 644 - 1 ks

  BIO 540, 420 - 1 ks (len 5.r. a novoprijatí žiaci), 540 - 1 ks

  CHE 540 - 1 ks (len 7.r. a novoprijatí žiaci), 420 - 1 ks

  FYZ 540, 420 - 1 ks

  INF 540 - 1 ks

  KNB 524 - 1 ks

  THD 520 - 1 ks

  OBN 524 - 1 ks

  HUV notový zošit

  * žiaci 6. - 9. r. môžu pokračovať do zošitov z min. šk. r. (skontrolovať dostatok voľného miesta)

  PRVÁČIKOVIA

 • Výberové konanie


  Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove informuje o výberovom konaní na následovné pracovné miesta:

  - pedagogický asistent - 2,5 pracovné miesta (zastupovanie počas MD)

  - vychovávateľ v ŠKD - 1 pracovné miesto 

  - učiteľ pre primárne vzdelávanie - 1 pracovné miesto

  - učiteľ špeciálnej triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím  - 1 pracovné miesto

  Viac v prílohe

  czs_vyberove_konanie_2020.pdf​​​​​​​Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov
  Hrnčiarska 795/61
 • +421 54 7428062

Fotogaléria