• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Škola múdrosti a ducha

   • Čo mi dala cirkevná škola počas deviatich rokov?

    "Domov". Som presvedčený, že tento titul Cirkevnú základnú školu sv. Petra a Pavla vystihuje najviac. Takto sa zapísala v pamätiach mnohých z nás, ktorí sme sa rozišli zo Stropkova po svete. Moja rodina a moja škola to je to, čo mi pripomína Stropkov. Prispela k tomu celková atmosféra, ktorá vládne na tejto škole. Kvalitné vzťahy medzi učiteľmi vytvárajú dobre vzťahy so žiakmi. Hodnoty Biblie sú hodnotami školy. Preto nielen úroveň hodín, ale aj úroveň času na prestávkach, sviatkoch školy, či spoločných výletoch je nenahraditeľná. Asi nie je namieste menovať osobnosti tejto školy, ale predsa nedá mi: p. Hlaváčová, p. Vargová, p. Goffová, p. Perát, p. Bujdoš, p. Karašinská a mnohí iní, vytvorili kvalitný základ rodinnej školy. Dnes ako misionár mám možnosť poznávať veľa cirkevných aj štátnych škôl. Smelo môžem deklarovať, že táto škola robí dobre meno Cirkvi a slovenskému školstvu. Nech Boh žehná našim rodinám a našej krajine tak kvalitné školy. 

    o. Miroslav Bujdoš CSsR

 • Najnovšie

  Novinky

   • Hlasuj za našu školu - Slovenskô ako maľované
   • 6. 5. 2022
   • LIDL Slovenská republika poriada marketingovú akciu Slovenskô ako maľované v ktorej za každý nákup v ich predajni nad 20€ získate nálepky s 1x hlasovacou kartičkou cez ktorú prideľujete body pre školu, ktorú chcete podporiť. Víťazné školy získajú od spoločnosti výpočtovú techniku v hodnote až do výšky 40 000€.

   • Hlasuj za našu školu - Slovenskô ako maľované: Čítať viac
   • Testovanie 5 2022
   • 28. 4. 2022
   • 18. mája 2022 o 8:00 hod. sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka s cieľom získať objektívne informácie o výkone žiakov na konci 5. ročníka základnej školy, poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

   • Testovanie 5 2022: Čítať viac
   • Zasadnutie rady školy
   • 11. 4. 2022
   • Pozývam Vás na zasadnutie Rady školy pri CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2022 (streda) o 15:30 hod. v zborovni školy s týmto programom:

    1. Otvorenie.
    2. Výsledky hospodárenia školy za rok 2021.
    3. Návrh rozpočtu školy na rok 2022.
    4. Výročná správa rady školy za rok 2021.
    5. Výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti školy za 1. polrok šk. roku 2021/2022, mimoškolská činnosť.
    6. Príprava a priebeh zápisu žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023.
    7. Rôzne, diskusia.
    8. Uznesenie.

   • Zasadnutie rady školy: Čítať viac
   • BIELY DEŇ
   • 25. 3. 2022
   • ... alebo OSLAVA ŽIVOTA od počatia sa u nás každoročne koná na sviatok Zvestovania Pána, kedy prebieha kampaň Fóra života DEŇ POČATÉHO DIEŤATA. Aj keď tento 22. ročník sme oslavovali komornejšie, no rovnako radostne sme vyjadrili podporu životu pripnutím si bielej stužky či bielou farbou oblečenia.

   • BIELY DEŇ: Čítať viac
   • Zbierka pre Ukrajinu - poďakovanie
   • 24. 3. 2022
   • V prílohe si môžete prečítať ďakovný list prezidenta Charity na Ukrajine o. Petra Žarkovského, ktorý nás navštívil v piatok 18.3.2022. Odovzdali sme výťažok zbierky v sume 1150 € ktorú sme zorganizovali počas týždňa na škole. Ďakujeme mu ešte raz za povzbudivé slová a uisťujeme ho, že sme naďalej v modlitbách za mier v jeho krajine a na celom svete.

   • Zbierka pre Ukrajinu - poďakovanie: Čítať viac
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers