Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa potrebnú na zápis do 1. ročníka (príp. do vyššieho ročníka), ktorý bude prebiehať do 30. apríla 2022. 

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací email.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme, že ste prejavili záujem o štúdium dieťaťa na našej základnej škole. O prijatí do školy rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2022. O termíne podpisu prihlášky a overení správnosti údajov Vás budeme včas informovať.